Hot News :

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุลคล องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2565

วันอังคาร, 01 มีนาคม 2565 14:56

องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้จัดทำ ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุลคล อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ