Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ท่านนายกและคณะผู้บริหาร,ท่านรองปลัด,พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ร่วมใจเดินรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ.26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

ท่านนายกและคณะผู้บริหาร,ท่านรองปลัด,พนักงานข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ร่วมใจเดินรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ.26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมใจต่อต้านยาเสพติด

[ 26-06-2565 ] Hits:9

ประชุมติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยนางวาสนา ถูกธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย...

[ 29-05-2565 ] Hits:43

กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม การช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสวัสดิสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

[ 29-05-2565 ] Hits:23

นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนาภร วุฒสังข์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายศิริศักดิ์ มีชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการรายใหม่พร้อมให้ความรู้

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนาภร วุฒสังข์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายศิริศักดิ์ มีชัย...

[ 27-05-2565 ] Hits:25

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โบราณสถานดงเมืองเตย

      โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ภายในชุมชนโบราณดงเมืองเตย ทางทิศใต้ของบ้านดงเมืองเตย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จากตัวจังหวัดยโสธร ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) มุ่งหน้าทางทิศใต้หรือมุ่งหน้าตำบลสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวามุ่งหน้าบ้านสงเปือย ประมาณ 4.7 กิโลเมตร ถึงตัวหมู่บ้าน เลี้ยวซ้ายใช้ถนนภายในหมู่บ้านประมาณ 550 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 650 เมตร ถึงตัวเนินดงเมืองเตยและสำนักสงฆ์ดงเมืองเตย โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเนิน

[ 01-02-2565 ] Hits:279

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ