Hot News :

ข่าวกิจกรรม

ประกาศราคากลางโครงการการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตำแหน่งคนงาน
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว พ.ต.อ.สงบ พิมพ์มลัย นายชัยนเรศ ยอดแตง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาบริหารงานปกครอง นายวสันต์ แก้วศรีนวม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายนนท์ จิราระรื่นศักดิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ลำน้ำชี ดังนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. บ้านทรายงาม หมู่ที่ ๕ ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงและทีมงาน กำนันตำบลกุดกุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ระดับน้ำจากห้วยเกาแดง ได้เอ่อล้นท่วมถนนสายบ้านดอนผึ้ง ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย - บ้านทรายงาม หมู่ที่ ๕ ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว ช่วงสะพานท่าช้าง สูงประมาณ ๓๐ ซม. และช่วงสะพานห้วยกุดข้าวจี่ สูงประมาณ ๒๔ ซม. เป็นระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร รถเล็กไม่สามารถใช้สัญจรได้ ประชาชนได้นำรถยนต์มาจอดไว้ที่วัดศรีเทพ บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑ ซึ่งสามารถจอดได้ประมาณ ๕๐ คัน และใช้บริการรถบรรทุกโดยสาร ของหน่วย ร.๑๖ พัน ๒ ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร เริ่มขนส่งประชาชน เข้า- ออก หมู่บ้าน และเตรียมเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๒ ลำ ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงบ้านทรายงาม ซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดทรายงาม บ้านทรายงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลกุดกุง ให้ใช้วัดทรายงามเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชน และอพยพสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำท่วมบ้านเรือนตรวจสถานที่จอดรถของประชาชนบ้านทรายงาม ซึ่งได้รับความเมตตาจากวัดศรีเทพ บ้านกุดกุง หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดกุง ในระหว่างการตรวจสถานการณ์น้ำในครั้งนี้ นายอำเภอคำเขื่อนแก้วยังได้ใช้รถยนต์ตรวจการณ์ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว ช่วยเหลือนำประชาชนเดินทางเข้า-ออกบ้านทรายงามด้วย ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เวลา ๑๑.๓๐ น. บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ ๔ ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยและทีมงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนขะยอม ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำได้เอ่อท่วมถนนสายบ้านบุ่งหวาย - บ้านดอนขะยอม ช่วงสะพานกุดกว้าง บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสงเปือย สูงประมาณ ๕ ซม. เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้สนับสนุนทราย โดยให้ประชาชนนำกระสอบมาบรรจุทราย กั้นถนนช่วงดังกล่าว เพื่อชลอความแรงของน้ำ ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมเรือท้องแบน จำนวน ๒ ลำโดยขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร จำนวน ๑ ลำ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยโทร 045-580 555
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อเหตุสะเทือนขวัญในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อแสดงเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งกายชุดดำเพื่อเป็นการไว้อาลัย ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นเวลา 1 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ขอร่วมไว้อาลัยอย่างยิ่งขอแสดงความใจ
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2565 เวลา 12.00 - 14.00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยและคณะผู้บริหารได้เข้าสอบถามประชาชนในพื้นที่ บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนเเก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อตรวจสอบปริมาณน้ำชี โดยอบต.สงเปือย ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ ปภ.จังหวัดยโสธรเพื่อรับการสนับสนุบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องเรือเพื่อเตรียมรับมือมวลน้ำที่ไหลมาจากทางจังหวัดร้อยเอ็ด งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย โทร 045 - 580 555
วันที่ ๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เป็นประธานการจัดโครงการอำเภอยิ้มและโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่วัด บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบปะเยี่ยมเยียนและไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบพี่น้องประชาชน และนำเอาบริการต่างๆของส่วนราชการมาให้บริการ อีกทั้งนำเอาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยตรง รวมถึงมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่อยากจะให้ส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของอธิบดีกรมการปกครอง ที่มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ ว่าหน้าที่ของฝ่ายปกครองคือทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น จึงได้นำเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประจำอำเภอทุกส่วนออกให้บริการพี่น้องประชาชน การรับเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ การฝึกอาชีพ การบริการตัดผมฟรี การตรวจรักษาโรค โครงการส่งเสริมการอ่าน การทำหมันสุนัข,แมว การแจกเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคในครี้งนี้อีกด้วย @องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต.สป/๐๔๕ ๕๘๐ ๕๕๕
วันที่ ๗ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เป็นประธานการจัดโครงการอำเภอยิ้มและโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่วัด บ้านดอนขะยอม ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พบปะเยี่ยมเยียนและไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบพี่น้องประชาชน และนำเอาบริการต่างๆของส่วนราชการมาให้บริการ อีกทั้งนำเอาข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ โดยตรง รวมถึงมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่อยากจะให้ส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของอธิบดีกรมการปกครอง ที่มอบนโยบายแนวทางปฏิบัติราชการ ว่าหน้าที่ของฝ่ายปกครองคือทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง มีความสุขมากขึ้น จึงได้นำเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการประจำอำเภอทุกส่วนออกให้บริการพี่น้องประชาชน การรับเรื่องร้อนเรียนร้องทุกข์ผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ การฝึกอาชีพ การบริการตัดผมฟรี การตรวจรักษาโรค โครงการส่งเสริมการอ่าน การทำหมันสุนัข,แมว การแจกเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคในครี้งนี้อีกด้วย @องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อบต.สป/๐๔๕ ๕๘๐ ๕๕๕
วัน อังคาร ที่ ๓๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓. ๐๐ น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย คณะผู้บริหาร รองปลัด สภาตำบลสงเปือย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดตากล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมต้อนรับ นางสาวอนัญญา อัตชู นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ พร้อมคณะ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาของคลังปัญญาผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้รับเลือกให้เป็น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ดีเด่นจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565
วันเสาร์ที่ ๒๐ - ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เดินทางไปฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงานท้่องถิ่นต้นแบบ ที่บ้านหนองวิไล เทศบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมกับ คณะผู้บริหารกรรมการขยะตำบลสงเปือย ผู้นำชุมชน และพนักงานตำบลสงเปือยที่รับผิดชอบงานขยะ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตามโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ (ชุมชนปลอดขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บ้านหนองวิไล เทศบาลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
วันที่ 19 ส.ค 65 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบชุดปฏิบัติการ (อปพร.) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยมอบชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 44 ชุด แก่เจ้าหน้าที่อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย โดยมีนายสุนันท์ นามมั่น นายกอบต.สงเปือย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบชุดอปพร. ณ ห้องประชุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย มีหัวหน้าส่วนราชการ นางสาวอรทัย หลักแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด และ จ.ส.อ.อนุพงษ์ สุริยะบุตร เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานประธานอปพร. รองประธานอปพร. และสมาชิก อปพร. เข้าร่วมมอบและรับชุดในครั้งนี้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ บริการประชาชน รวมทั้งปฏิบัติหน้าภารกิจอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และ ส่วนรวม
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ 2565 เวลา 13:00 ****ได้นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย นายอุทัย หาญชนะ รองนายกและนายชัยยานันท์ ยืนนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยมอบให้แก่ 1.นางสุพิน ธงชัย บ้านเลขที่ 65 หมู่ 3 บ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 2. นางลำพูน ชุบทสร บ้านเลขที่ 68 หมู่ 3 บ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร
วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย มอบหมายให้นายชัยยานันท์ ยืนนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ร่วมต้อนรับท่านรัฐมนตรีกระทรวง และคณะผู้บริหาร อว. ตรวจเยี่ยมงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ( U2T for BCG) โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษได้เชิญองค์การบริหารส่วนตำบลเปือยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมติดตามโครงการดังกล่าวที่วิทยาชุมชนยโสธร
วันจันทร์ ที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย คณะผู้บริหาร สภาตำบลสงเปือย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ และพนักงานลูกจ้างตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมตรวจพร้อมมอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม และปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ในพื้นที่ตำบลสงเปือยรวมทั้งสิ้น 9 ราย โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566) ปรับปรุง ครั้งที่ 2

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำภายในประเทศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ระยะที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานมาให้ความรู้คำแนะนำเรื่องเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่ 2 ) บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และมีกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เข้าร่วมประชุมตามโครงการดังกล่าว

วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลสงเปือยร่วมเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งลงพื้นที่ตำบลสงเปือยเพื่อร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมสร้างกำลังใจ มอบความห่วงใย สร้างรอยยิ้มใหม่จากใจชาวสงเปือย และกิจกรรมเยี่ยมด้วยใจให้ด้วยรัก #กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ