Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย…

วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำภายในประเทศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ระยะที่ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานมาให้ความรู้คำแนะนำเรื่องเขื่อนเพื่อป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี (ระยะที่...

[ 18-07-2565 ] Hits:36

วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย…

วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลสงเปือยร่วมเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งลงพื้นที่ตำบลสงเปือยเพื่อร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมสร้างกำลังใจ มอบความห่วงใย สร้างรอยยิ้มใหม่จากใจชาวสงเปือย และกิจกรรมเยี่ยมด้วยใจให้ด้วยรัก #กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

[ 17-07-2565 ] Hits:35

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบต.สงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการให้ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและวินัยแก่ ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ภัคดี ณรงค์กุลภัคดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ #สำนักปลัด #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

[ 12-07-2565 ] Hits:54

วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. …

วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. ...

[ 11-07-2565 ] Hits:51

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

โบราณสถานดงเมืองเตย

      โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ภายในชุมชนโบราณดงเมืองเตย ทางทิศใต้ของบ้านดงเมืองเตย ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร จากตัวจังหวัดยโสธร ใช้ทางหลวงหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) มุ่งหน้าทางทิศใต้หรือมุ่งหน้าตำบลสงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว ประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวขวามุ่งหน้าบ้านสงเปือย ประมาณ 4.7 กิโลเมตร ถึงตัวหมู่บ้าน เลี้ยวซ้ายใช้ถนนภายในหมู่บ้านประมาณ 550 เมตร เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ 650 เมตร ถึงตัวเนินดงเมืองเตยและสำนักสงฆ์ดงเมืองเตย โบราณสถานดงเมืองเตยตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของเนิน

[ 01-02-2565 ] Hits:378

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ