Hot News :

รายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

วันเสาร์, 30 มีนาคม 2567 12:19

รายงานการกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ รายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ชื่อกระบวนการ/โครงการ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ