Hot News :

นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนาภร วุฒสังข์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายศิริศักดิ์ มีชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการรายใหม่พร้อมให้ความรู้

วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 09:55

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ได้มอบหมายให้นางสาวรัตนาภร วุฒสังข์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และนายศิริศักดิ์ มีชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการรายใหม่พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ณ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ