Hot News :

นายกสุนันท์ นามมั่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(พชอ.)และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565 10:09

       เมื่อวันที่ 26 พ.ค 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกสุนันท์ นามมั่น เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(พชอ.)และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ