Hot News :

ประชุมติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

วันอาทิตย์, 29 พฤษภาคม 2565 10:22

       เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายสุนันท์ นามมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย พร้อมด้วยนางวาสนา ถูกธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เชิญประชุมติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ