Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา องค์การส่วนตำบลสงเปือย ได้ทำสัญญากับ ร้านจตุพัฒน์ค้าวัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ประกาศ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

วันจันทร์, 24 เมษายน 2566 15:53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา องค์การส่วนตำบลสงเปือย ได้ทำสัญญากับ ร้านจตุพัฒน์ค้าวัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านดอนขะยอม หมู่ที่ 4 ประกาศ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ