Hot News :

ขอประชาสัมพันธ์ กรมกิจการและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ออกไปเป็นวันที่ 8 กันยายน 2566

วันศุกร์, 08 กันยายน 2566 14:08
ขอประชาสัมพันธ์ กรมกิจการและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุกหนุนเด็กแรกเกิด ออกไปเป็นวันที่ 8 กันยายน 2566 *** หากมีกำหนดวันจ่ายเงิน กรมกิจการเด้กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *** จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ