Hot News :

ประกาศ แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พม.สามารถจ่ายเงิน เข้าบัญชีผูมีสิทธิ ภายในวันที่18 กันยายน 2566

วันจันทร์, 11 กันยายน 2566 11:11
ประกาศ แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พม.สามารถจ่ายเงิน เข้าบัญชีผูมีสิทธิ ภายในวันที่18 กันยายน 2566 ขออภัยในความล่าช้า จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ