Hot News :

ด้วยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสงเปือย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย และผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง

วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2566 10:45
ด้วยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสงเปือย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย และผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 25 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ