Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรือง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2567 10:35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรือง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขยะขนาด๖ ล้อ๖ ตัน แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย #รับใช้พี่น้องประชาชน #ประชาสัมพันธ์ อบต.สป โทร 045 979324

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ