Hot News :

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีทเพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ๒๕๖๖

วันพุธ, 18 มกราคม 2566 14:15
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าทีทเพื่อปฎิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ๒๕๖๖

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ