รายงานการประชุมการมอบหมายงานรับผิดชอบดำเนิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

วันพุธ, 30 มีนาคม 2565 13:38

รายงานการประชุมการมอบหมายงานรับผิดชอบดำเนิน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ