เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง และ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

วันอังคาร, 25 เมษายน 2566 14:01

เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง และ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และ ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ